Saharanpur BPL Survey List
1-Balikheri
2-Punwarka
3-Deoband
4-Nagal
5-Rampur Maniharan
6-Nanauta
7-Muzaffrabad
8-Sadholi Kadeem
9-Nakur
10-Sarsawa
11-Gangoh