मतदाता जागरूकता अभियान 2016

S.no   VIDEOS AND IMAGES
1 मतदाता रजिस्ट्रेशन केंद्र उद्घाटन विडियो 1 विडियो 2 विडियो 3
2 मतदाता जागरूकता अभियान रामरती पॉलिटेक्निक 1 विडियो 2 विडियो 3 विडियो 4 विडियो 5 विडियो  इमेज
3 मतदाता जागरूकता अभियान महाराज सिंघ डिग्री कॉलेज 1 विडियो 2 विडियो 3 विडियो 4 विडियो