Mahamaya Awas Yojana
1-Muzaffrabad
2-Sadholi Kadeem
3-Punwarka
4-Baliakheri
5-Sarsawa
6-Nakur
7-Gangoh
8-Rampur Maniharan
9-Nagal
10-Nanauta
11-Deoband