DIGITAL DIARY

                  

                     BLOCK         VILLAGE                                                       BLOCK                   VILLAGE

                     NAKUR           THATKHERI                                                                      GANGOH                        BALAL KHERI

                     NAKUR          AMARPUR                                                                          GANGOH                        NOOR KHEDI

                    NAKUR           SULTANPUR                                                                      GANGOH                         HABIB PUR

                     NAKUR          KADAR PUR                                                                       MUZFFARABAD             NAGAL MAPHY

                    SARSAWA       MIRZAPUR                                                                        MUZFFARABAD              JAANY PUR

                   SARSAWA               PILKHANA BAMKAAL                                             MUZFFARABAD             MOHD.HUSHANPUR NAWADA

                    SARSAWA       KHAIR PURA                                                                     DEOBAND                       SAKARPUR MAPHY

                     SARSAWA      CHATAR SALI                                                                   DEOBAND                        RAMPUR NEEJAMPUR 

                    SARSAWA               TELI PURA                                                                 NAGAL                              SHEAKH PURA MAPHY

                    SARSAWA              NARAYANPUR GURJAR                                          NAGAL                               MAYA HEDI

                    NANOTA     RATAN HERI                                                                         RAMPUR MANIHARAN     JAGROLLY

                    NANOTA    JAND KHERI                                                                          RAMPUR MANIHARAN     MUKAND PUR

                     BALIYAKHERI    KABIR PUIR                                                                 RAMPUR MANIHARAN     SARAGTHAL

                      BALIYAKHERI    KULCHAND PUR                                                       RAMPUR MANIHARAN     AMBOLY

                      BALIYAKHERI    PHATE PUR JUGAR                                                   RAMPUR MANIHARAN      KISHAN KHERI  

                     PUNWARAKA         CHAK ABDULAPURI SULTAN                             RAMPUR MANIHARAN      DEHRY    

                     PUNWARAKA     DEENARPUR                                                       

                     SADHOLI KADEEM   CHAJJA MUSTAKAM                                          SADHOLI KADEEM    RAMPUR                                               

                    SADHOLIKADEEM MEERPURTHASKA                                          SADHOLI KADEEM    ALIPUR DAMANKAUR