बंद करे

नगर निगम / नगर पालिका

क्रमांक  नाम नगर निगम / नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तहसील फ़ोन नंबर ईमेल
    1 सहारनपुर नगर निगम(म्युनिसिपल कारपोरेशन) सहारनपुर
    2 देवबन्द नगर पालिका परिषद देवबंद eodeoband@yahoo.in
    3 नकुड नगर पालिका परिषद नकुड nppnakur@gmail.com
    4 सरसावा नगर पालिका परिषद नकुड eonppsarsawa1984@gmail.com
    5 गंगोह नगर पालिका परिषद नकुड nppgangoh@gmail.com
    6 नानौता  नगर पंचायत रामपुर मनिहारान npnnt00@gmail.com
    7 रामपुर मनिहारान  नगर पंचायत रामपुर मनिहारान nprampur.eo@gmail.com
    8 अम्बेहटा पीर  नगर पंचायत नकुड nagarpanchayatambehta@gmail.com
    9 तीतरों  नगर पंचायत नकुड eonagarpanchayattitron1929@gmail.com
    10 सुल्तानपुर चिलकाना  नगर पंचायत सहारनपुर 0132-2696236 eosultanpurchilkana@gmail.com
    11 बेहट  नगर पंचायत बेहट npbehatsa-up@nic.in
12 छुट्टमलपुर नगर पंचायत बेहट