Close

List of District Magistrates

District Saharanpur(UP), Order(Ascending W.R.T. Period)

 

S.No. Name From To
1 Shri J.O.N. Shukla 28-05-1947 06-12-1947
2 Shri Rameshwar Dayal 07-12-1947 02-09-1948
3 Shri L.V.P.S. Sahi 17-09-1948 04-06-1952
4 Shri Bhagwant Singh 09-06-1952 04-01-1954
5 Shri B.D. Seth 05-01-1954 20-10-1954
6 Shri V.P.B. Seth 21-10-1954 07-06-1957
7 Shri N.S. Sirohi 08-06-1957 17-04-1960
8 Shri N.M. Majmudar 18-04-1960 10-06-1960
9 Shri S.V.S. Juneja 11-06-1960 10-07-1961
10 Shri S.P. Airan 11-07-1961 11-09-1964
11 Shri R.K. Goyal 03-10-1964 17-08-1967
12 Shri S.K. Sarkar 18-08-1967 30-09-1967
13 Shri V.D. Vyas 28-10-1967 11-06-1969
14 Shri G.L. Mittal 11-06-1969 13-09-1970
15 Shri J.C. Pant 19-09-1970 09-07-1973
16 Shri R. Kumar 09-07-1973 06-08-1973
17 Shri M.C. Joshi 06-08-1973 10-07-1978
18 Shri Ravi Mathur 10-07-1978 06-03-1979
19 Shri Chitrangad Singh 06-03-1979 11-03-1980
20 Shri K.N. Singh 11-03-1980 04-12-1982
21 Shri L.K. Gupta 04-12-1982 18-06-1984
22 Shri V.K. Sinha 18-06-1984 12-05-1986
23 Shri A.K. Mishra 26-05-1986 10-08-1987
24 Shri K. Chandra Mouli 11-08-1987 01-10-1988
25 Shri G.C. Chaturvedi 26-10-1988 25-05-1990
26 Dr. Hari Krishna 09-06-1990 31-03-1991
27 Shri Pankaj Agarwal 31-03-1991 18-08-1991
28 Shri Yogesh Kumar 18-08-1991 18-07-1993
29 Shri Harbhajan Singh 19-07-1993 05-09-1995
30 Shri Satyajit Thakur 06-07-1995 19-03-1996
31 Shri D.D. Bahuguna 19-03-1996 21-01-1997
32 Shri Arun Singhal 21-01-1997 23-03-1997
33 Shri Ashok Kumar 25-03-1997 20-07-1997
34 Dr. Harsharan Das 23-07-1997 26-08-1997
35 Dr. B.P. Neelratna 27-08-1997 19-09-1997
36 Shri Naipal Singh Ravi 19-09-1997 01-11-1997
37 Shri B.D. Singh 01-11-1997 10-04-1999
38 Shri Deepak Trivedi 10-04-1999 18-06-2001
39 Smt. Aradhana Shukla 19-06-2001 07-05-2002
40 Shri Suresh Chandra 08-05-2002 30-09-2003
41 Dr. Hariom 30-09-2003 21-06-2004
42 Shri Umadhar Dwivedi 01-07-2004 07-06-2005
43 Smt. Nivedita Shukla Verma 08-06-2005 23-03-2006
44 Shri Mrityunjay Kumar Narayan 02-05-2006 15-07-2006
45 Shri Anil Kumar 15-07-2006 16-03-2007
46 Shri Madhukar Dwivedi 17-03-2007 17-05-2007
47 Smt. Kamini Chauhan Ratan 18-05-2007 04-03-2008
48 Shri Anil Kumar Sagar 04-03-2008 29-03-2008
49 Shri Alok Kumar 01-04-2008 24-01-2011
50 Shri Chob Singh Verma 01-02-2011 15-08-2011
51 Shri Zuhair Bin Saghir 16-08-2011 16-03-2012
52 Shri Ajay Kumar Singh 28-03-2012 12-02-2014
53 Smt. Sandhya Tiwari 12-02-2014 12-08-2014
54 Dr. Indravir Singh Yadav 13-08-2014 21-07-2015
55 Shri Pawan Kumar 21-07-2015 08-08-2016
56 Shri Mohd. Shafqat Kamal 09-08-2016 27-04-2017
57 Shri N.P. Singh 28-04-2017 24-05-2017
58 Shri P.K. Pandey 24-05-2017 06-06-2018
59 Shri Alok Kumar Pandey 07-06-2018 26-02-2020
60 Shri Akhilesh Singh 26-02-2020 20-05-2023
61 Dr. Dinesh Chandra 20-05-2023 26-06-2024
62 Shri Manish Bansal 26-06-2024